fkservis@fkservis.sk +421 048 4146 235

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

Požární Ucpávky


Požární utěsnění prostupů potrubí


Na základě legislativních požadavků jsou budovy vždy děleny do požárních úseků. Těmito úseky následně procházejí prvky TZB, především trubní a kabelové vedení. Prostupy požárně dělicími konstrukcemi jsou při požárech právě ta místa, kudy se šíří projevy požáru - kouř, zplodiny hoření a teplo. Kouř a zplodiny hoření jsou projevy požárů, které mají největší podíl na počtu usmrcených osob při požárech.Jako příklad lze uvést pronikání kouře okolo potrubí, kabelových tras a podobně. Zákeřnost těchto míst ve vztahu k ohrožení života osob představuje fakt, že k usmrcení těchto lidí dochází v místech, kde pásmo hoření vůbec není.


Naše firma je dodavatelem požárních ucpávek Promat. Výrobky této firmy vykazují shodu podle požadavků zákona č. 22/1997 Sb. a jsou odzkoušeny v akreditované laboratoři PAVUS Veselí nad Lužnicí.


Požární ucpávky 
Provádíme požární utěsnění prostupů plastových, ocelových či měděných potrubí. Pro požární ucpávky používáme desky z minerální vlny, požárně ochrannou maltu, stěrku či tmel.
Těsněný prostup musí být řešen jako ucpávka, která v případě požáru a odhoření instalace zajistí uzavření (ucpání) otvoru. Podle toho, v jakém typu konstrukce a jak velký otvor se těsní, lze ucpávky v zásadě rozdělit do dvou základních skupin, u nichž jsou uvedeny konkrétní nejpoužívanější typy:

Požárně ochranné manžety 
Tyto manžety uzavřou a přeruší trubní vedení pro nehořlavé kapaliny a plyny (vyjma vzduchotechnických potrubí), odpady, potrubní poštu a centrální vysavač, která jsou z hořlavých trubek s různými průměry a tloušťkami stěny. Svým účinkem požárně ochranné manžety  zajišťují, že se požár nerozšíří do dalších požárních úseků.

 

Scroll to Top