fkservis@fkservis.sk +421 048 4146 235

POŽÁRNÍ ROLETY

Požární Rolety


Textilní požární roletové uzávěry


Ve spoustě objektů se lze setkat s požadavkem na část požárně dělící konstrukce, která je za běžné situace (nepožární režim) otevřená a není zde vhodné z architektonického či dispozičního hlediska instalovat požární uzávěry jako jsou např. protipožární dveře nebo vrata. Tento problém lze elegantně vyřešit naším výrobkem - textilním požárním roletovým uzávěrem. Stejně jako jakýkoliv jiný požární uzávěr brání šíření požáru v horizontálním směru mezi požárními úseky. 
Možnosti využití:
- jakýkoliv požární uzávěr ve výrobních či skladovacích halách, obchodních centrech, letištích, administrativních budovách, nemocnicích a ve spoustě dalších objektů
- požární opona divadla
- požární uzávěr v podzemních i nadzemních garáží
- požární uzávěr dopravníkového pásu

    


Základní informace:
Součástí každého textilního požárního roletového uzávěru je schránka, postranní vodící lišty a tkanina. Pokud se jedná o uzávěr s požární odolností EI a v určitých případech i EW, je součástí uzávěru i zkrápění chladící hydrantovou vodou. Za běžné situace je tkanina vytažena a srolována ve schránce, pouze za požáru nebo fuknční zkoušce sjíždí dolů. Schránku i vodící lišty je možno dodat i s jakýmkoli barevným odstínem RAL.

Výška roletového uzávěru je do cca 8,0 m, šířka naopak není prakticky omezena. Do cca 7,2 m šířky je roleta tvořena jedním válcem. Pokud se jedná o větší šířku, je roleta tzv. skládaná z více válců a to ve variantě s válci nad sebou ve dvou výškách nebo vedle sebe. Takovýto požární roletový uzávěr má pak větší schránku a širší vodící lišty. Vždy jsme však schopni navrhnout to správné a ideální řešení pro Vaši stavbu.

Druhy roletových uzávěrů:
Požární roletový uzávěr omezující šíření tepla EW
Tento typ je možné dodat s požární odolností:
- EW 15 , 30 nezkrápěný
- EW 45, 60, 90, 120 - zkrápěný

Požární roletový uzávěr bránící šíření tepla EI
Tento typ je možné dodat s požární odolností EI 15 - 120 vždy jako zkrápěný.

Ovládání a aktivace systému:
Bezpodmínečnou součástí roletového uzávěru je řídící jednotka, která na základě aktivačního signálu EPS, detektoru tepla či kouře nebo bezpečnostního tlačítka uvolní elektromagnetickou brzdu a uzávěr samovolně sjede dolů. V případě výpadku elektrické energie toto zajišťuje náhradní elektrický zdroj. Toho je možno využít též k nouzovému otevření pomocí manuálního spínače. V případě výpadku elektrické energie kdy nejde o požár, náhradní zdroj drží roletu v horní poloze.Jestliže je více takovýchto uzávěrů instalováno v rámci jednoho požárního úseku a zárověn oddělují stejné požární úseky, lze jich až pět kusů dané šířky ovládat jednou výkonnější řídící jednotkou. 

   


Možnost osazení:
Z hlediska osazení požárního roletového uzávěru existují dvě základní varianty:
Osazení uzávěru přímo do stavebního otvoru:
Stavební otvor se na výšku zmenší o výšku schránky, tj. 200 mm u běžného typu roletového uzávěru. Na šířku se také díky vodícím lištám zmenší o 200 mm. Pokud je potřeba zachovat světlé rozměry stavebního otvoru, je možné předem připravit do ostění a nadpraží drážky pro schránku a vodící lišty. Další možností je následující druhá varianta - předsazení uzávěru před otvor.
Osazení uzávěru vně stavebního otvoru:
Schránka roletového uzávěru je předsazena před stavební otvor stejně jako vodící lišty, které jsou přikotveny ke stěně pomocí pomocného kotnvícího L profilu. Pokud nelze z jakéhokoliv důvodu kotvit do požárně dělící konstrukce, je možné kotvit do speciálně připravené ocelové konstrukce.

NOVINKA - FKK-roll mini
Požární roletový uzávěr FKK-roll mini EW 15 -30 se instaluje za účelem snížení intenzity sálavého tepla vznikajícího při požáru a k zamezení přenosu požáru požárně otevřenou plochou (oknem) směrem do objektu nebo z objektu. Není potřeba žádný pohon a tím i elektrické napájení. Uzávěr nahrazuje velmi nákladné okno s požární odolností. Uzávěr se skládá ze schránky rozměru 100 x 100 mm s trubkovou hřídelí, bočních vodících lišt šířky 60 mm, tkaniny se závažím a tavné pojistky zajištující samočinné uzavření.
Scroll to Top