fkservis@fkservis.sk +421 048 4146 235

MLHOVÉ SHZ

Mlhové SHZ


Stabilní hasicí zařízeníMlhové stabilní hasicí zařízení FK mist je navrženo jako náhrada hasicích systémů využívajících halony, CO2 a jiné pro životní prostředí škodlivé plyny. Systém lze navrhnout ve dvou variantách: Jako jednofázový využívající k hašení pouze vodu, nebo jako dvoufázový využívající vodu a stlačený plyn. Největší předností systému jsou speciálně navržené otevřené nebo uzavřené hlavice vytvářející vodní mlhu. Volba systému je vždy záležitostí konkrétní aplikace.
Slouží pro ochranu prostorů jako jsou kanceláře, sklady, výrobní prostory, strojovny, samostatně stojící stroje. Malá velikost kapek umožňuje navrhnout zařízení k hašení zásobníků hořlavých kapalin, olejových transformátorů i zařízení pod napětím až do 22 kV.

     
Vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě
Systém je pro určen pro objemové i lokální hašení k zabezpečení rizikových
provozů stavebních objektů, jako jsou:
  1. Kancelářské a technické místnosti, výrobní prostory, skladovací prostory.
  2. Prostory strojoven obsahující turbíny, olejová čerpadla, skladovací nádrže, palivové filtry, transformátory, hnací hřídele. Místnosti dieselagregátů a ostatní místnosti využívající paliva nebo tuky.
  3. Kanály a nádrže s hořlavými kapalinami.
  4. Samostatně stojící průmyslové stroje a zařízení, elektrické rozvodny trafostanice.
  5. Slouží též pro vytvoření vodní clony k ochraně únikových cest.
  6. Systém lze použít pro hašení tříd požáru A, B, C, F a elektrických zařízení pod napětím do 22 kV při dodržení vzdáleností hlavice od zabezpečovaného zařízení.

Princip funkce:

Jednofázový systém:
Pro dodávku vody lze použít rozvod požární vody nebo pomocné čerpadlo. Řídící jednotka pak ovládá čerpadlo a sekční ventily usměrňující hašení do zasažených prostor. Pracovní tlak jednofázových zařízení je dán použitou hlavicí a dosahuje maximálních hodnot kolem 1,5 MPa.

Dvoufázový systém:
Po spuštění systému řídící jednotkou nebo ručně dojde k otevření tlakových láhví s plynem a k jeho distribuci do vysokotlakého sběrného potrubí. Za sběrné potrubí se instaluje regulátor tlaku z jehož výstupního hrdla proudí dusík nízkotlakým potrubím pod tlakem cca. 0,6 MPa. Jedním potrubím vstupuje plyn do nádrže na vodu a vytlačuje ji. Druhým potrubím proudí samotný dusík. Obě média směřují odděleně k sekčním ventilům a dále ke hlavicím, kde vytvářejí vodní mlhu.

  


  

 
 
 
  
 


 
Scroll to Top