fkservis@fkservis.sk +421 048 4146 235

KOUŘOVÉ ZÁSTĚNY

Kouřové Zástěny


Kouřové přepážky rozdělující požární úseky na jednotlivé kouřové sekce


Každý objekt je tvořen minimálně jedním požárním úsekem. Ten může být dále členěn na jednu či více kouřových sekcí, aby bylo dosaženo efektivního odvětrání zplodin hoření v akumulační vrstvě, což je prostor pod stropní či střešní konstrukcí, kde se hromadí kouř.
Kouřová sekce je základní jednotkou, pro kterou je navrhováno zařízení odvodu kouře a tepla ZOKT.Jestliže má požární úsek více kouřových sekcí, jsou tyto sekce vzájemně odděleny v podstropním či podstřešním prostoru kouřovými přepážkami. 
Kouřové přepážky jsou stavební konstrukce nebo jejich části, které umožňují vytvářet akumulační vztlakové vrstvy horkých plynů. 

Hlavním úkolem kouřových přepážek je zadržení kouře a omezení jeho pohybu, dále také zabránění nebo zpomalení vniknutí kouře do jiného prostoru.
Jako velice cenově dostupnou varinatu lze pro kouřovou přepážku využít náš výrobek - kouřovou zástěnu FKK roll - smoke nebo FKK smoke.FKK roll - smoke = aktivní kouřová zástěna
Jedná se o kouřovou zástěnu, které je v klidovém (nepožárním) stavu navinuta v uzavřené schránce v horní poloze. Pouze za požáru nebo fuknční zkoušce sjíždí dolů. Oproti požárním roletovým uzávěrů nemá tato zástěna boční vodící lišty. Schránku je možno dodat i s jakýmkoli barevným odstínem RAL. Maximální možná výška je 15 m, šířka je neomezená. Součástí této zástěny je řídící jednotka, která na základě aktivačního signálu EPS, detektoru kouře nebo bezpečnostního tlačítka uvolní elektromagnetickou brzdu a zástěna samovolně sjede dolů. V případě výpadku elektrické energie toto zajišťuje náhradní elektrický zdroj. 
Osazení do stavební konstrukce je vždy individuální dle možností stavby. Rádi Vám poradíme a navrhneme tu správnou a ideální variantu pro Váš projekt.
  

 
FKK smoke = statická kouřová zástěna
Jedná se o kouřovou zástěnu, která je po celou dobu své životnosti svinuta v dolní poloze bez schránky a možnosti navinutí. Instalace je tedy vhodná tam, kde není nutný otevřený prostor v místě zástěny.Tato varianta je výrazně méně nákladná, protože neobsahuje ovládácí systém.
Osazení do stavební konstrukce je vždy individuální dle možností stavby. Rádi Vám poradíme a navrhneme tu správnou a ideální variantu pro Váš projekt.
Scroll to Top