fkservis@fkservis.sk +421 048 4146 235

ELEKTRICKÉ POHONY

Elektrické PohonyElektrické pohony používané v našich systémech denního větrání, odvodu tepla a kouře a v požárně dělicích konstrukcích se podle pracovního napětí dělí do dvou skupin:

  1. Elektrické pohony pracující při napětí 230V AC používají se výhradně pro systémy denního přirozeného větrání.
  2. Elektrické pohony pracující při napětí 24V DC používají se jak v systémech odvodu teple a kouře tak i v systémech denního větrání .

Jejich konstrukce se liší v závislosti na principu přenosu krouticího momentu elektromotoru na přímočarý pohyb.

Podle toho se dále dělí na:

Scroll to Top