fkservis@fkservis.sk +421 048 4146 235

DENNÍ VĚTRÁNÍ

Denní Větrání


Příjemné a čisté vnitřní prostředí objektu


Pro komfortní životní podmínky lidé potřebují čerstvý vzduch, přirozené světlo a příjemnou pokojovou teplotu. V mnohých budovách tyto potřeby nemohou být dostatečně uspokojeny. Důvodem jsou často komplikované konstrukční řešení budov, která brání přirozenému větrání, dalším faktorem je zvýšené tepelné záření z nábytku a kancelářské techniky.

Systém přirozeného větrání od D+H využívá volné zdroje energie a tepelné efekty pro vytvoření zdravých a příjemných obytných podmínek a umožňuje regulovanou změnu vzduchu pomocí inteligentních ovladačů pro fasádní okna a větrací klapky.

Scroll to Top