fkservis@fkservis.sk +421 048 4146 235

KLEMENTINUM PRAHA

Klementinum Praha


Požární odvětrání

V objektu Klementina v Praze je několik chráněných únikových cest, na kterých bylo vzhledem k historické a architektonické hodnotě požadováno zachování původního urbanistického rázu. Z tohoto důvodu bylo využito pro ovládání oken speciální konstrukce kotvení elektrických pohonů  a k tomu odpovídající úprava okenních křídel. Jmenovaná úprava spočívala ve skryté montáži pohonů, kdy byl pohon umístěn v zádlabu středového dělícího sloupku okna.


Scroll to Top