fkservis@fkservis.sk +421 048 4146 235

O FIRME

Čo je naším cieľom?Bc. František Kregl

Firma František Kregl - FK servis se zabývá především protipožární ochranou staveb, zejména technickými řešeními přirozeného odvodu tepla a kouře
a dále výrobou a realizací požárních rolet a kouřových zástěn.

Hlavním programem firmy je navrhování a realizace automatických systémů požárního odvětrání pomocí okenních systémů, žaluziových klapek a světlíků, dále pak navrhování a realizace automatických systémů roletových požárních uzávěrů a kouřových zástěn.

Výrobky společnosti FK Servis podléhají přísné kontrole kvality, aby byla zajištěna vysoká spolehlivost a požadovaná bezpečnost. Každý výrobek podléhá zkoušce funkčnosti. Zkoušky životnosti a zkouška požární odolnosti jsou pro naše výrobky, zaměřené na odvod kouře a tepla a problematiku požárních uzávěrů, povinné. Zkoušky jsou prováděny pod odborným dohledem nezávislých zkušebních laboratoří.

Firma dále spolupracuje s projekčními a architektonickými kancelářemi a firmami zabývajícími se požární bezpečností staveb. Úzce také spolupracuje se zástupci Hasičských záchranných sborů.

„OHEŇ JE ŽIVEL, V KTORÉHO DYME NÁJDETE SMRŤ. S NAMI SA ZNOVA NADÝCHNETE!“

5 BODOV o požiarnej ochrane!

Úlohou požiarnej ochrany stavieb je zabrániť pri požiari stratám na životoch a zdraví osôb, zvierat a čo najviac minimalizovať škody na majetku. Stavba musí byť preto navrhnutá tak, aby sa obmedzilo riziko vzniku požiaru, jeho šírenie vo vnútri aj mimo objekt, umožnený bezpečný únik osôb a účinný zásah hasičských jednotiek.

Chráněné únikové cesty v objektech slouží pro včasnou a bezpečnou evakuaci. Nejdůležitějším parametrem těchto prostor je však jejich účinné větrání, které naše firma zajišťuje a provádí i jeho pravidelné kontrolní prohlídky.
Záchrana ľudských životov je pri požiari samozrejme prioritná, nesmieme však tiež zabúdať na ochranu svojho majetku. Pre nikoho nie je príjemné prísť o svoj domov, prostriedok podnikania či objekt kultúrnej hodnoty. Preto je dôležité pre daný typ prevádzky budovy navrhnúť to správne opatrenie.
Pokiaľ dôjde k vzniku požiaru, nemal by sa oheň a dym z daného priestoru ďalej rozširovať. Tomu bránia steny, stropné konštrukcie a uzávery otvorov s požiarnou odolnosťou. Pri tie je možnosť využitia našich textilných požiarnych roletových uzáverov.
Pri vzniku požiaru je snahou v čo najkratšom čase začať s elimináciou jeho prejavov. Môže sa tak diať napr. použitím hasiacich prístrojov, hydrantov, stabilného hasiaceho zariadenia alebo zariadenia na odvod dymu a tepla. Všetky možnosti nájdete v našej ponuke.
Zásah, likvidácia požiaru a záchranná činnosť požiarnych a záchranných jednotiek samozrejme úzko súvisí s Vaším objektom. Preto je bezpodmienečne nutný ich súhlas s požiarnobezpečnostným riešením stavby. Prehľad Zamestnancov

Profesní komora požární ochrany je sdružení fyzických a právnických osob, které působí v požární ochraně po celém území České republiky.

Naša firma je držiteľom certifikátu kvality podľa ISO 9001. Certifikát je k nahliadnutiu tu.

Scroll to Top