fkservis@fkservis.sk +421 048 4146 235

UNIVERZÁLNÍ HYDRANTY 19 A 25

Univerzální hydranty 19 a 25
//

Naše firma nabízí hydranty od firmy GRAS s polotuhou hadicí DN19 nebo DN25. Univerzálnost konstrukce se vyznačuje možností připojení ventilu z pravé nebo levé strany skříně, přitom je zachováno pravidlo otevírání dvířek doprava nebo doleva. Díky tomu může instalatér sám rozhodovat o tom, z které strany bude napojen přívod a jak se budou otvírat dvířka. Toto řešení usnadňuje montáž hydrantu v závislosti na poloze vodovodní instalace a jeho pozdější využití. Univerzální hydranty umožňují napojení pouze na vodovodní instalaci Ø25 mm.

Konstrukční změny skříňky nemají žádný vliv na funkčnost hydrantu, jeho výkonnostní parametry a dosah vodního proudu.

Všechny modely hydrantů HW-19 mají Certifikáty o shodě EC.

Podrobnější informace najdete na: http://www.gras.pl/index.php/cz/univerzalni_hydranty_19


Scroll to Top