fkservis@fkservis.sk +421 048 4146 235

FKK ROLL - SMOKE

FKK roll - smoke
// Textilní aktivní kouřová zástěna

Pro oddělení kouřových sekcí systému zařízení odvodu tepla a kouře ZOKT lze využít naše aktivní kouřové zástěny FKK roll-smoke. Jedná se o konstrukci, která brání šíření kouře a zplodin hoření pod stropní konstrukcí v horzizontálním směru. Za běžných podmínek je zástěna umístěna ve své schránce, pouze za požární situace je svinuta na požadovanou výšku zástěny.
 

Scroll to Top