fkservis@fkservis.sk +421 048 4146 235

FKK ROLL MINI EW-C 15 - 30 DP1

FKK ROLL MINI EW-C 15 - 30 DP1
// Roletový požární uzávěr

Jedná se o nezkrápěný textilní požární roletový uzávěr osazený z exteriérové strany v obvodové požárně dělící konstrukci stěny nebo jako požární uzávěr z interiéru.
Výrobek se skládá z otočného válce, krytu válce, tkaniny, bočních vodících lišt, tavné pojistky, spouštěcího mechanismu a ostatních drobných elementů.

Výhody:
 - zanedbatelné náklady oproti výplním s požární odolností
 - vhodné pro otvory malého rozměru
 - moderní řešení
 

Scroll to Top