fkservis@fkservis.sk +421 048 4146 235

PROMASTOP®-W EI 90 U/C

PROMASTOP®-W EI 90 U/C
// Požární utěsnění prostupů potrubí

Požární utěsnění prostupů potrubí PROMASTOP®-W lze použít pro plastové, kovové nebo měděné potrubí. Minimální a maximální průměr potrubí je závislý na použití nepřerušované izolace. Utěsnění lze použít v různých požárně dělících konstrukcích a v deskových přepážkách.Utěsnění se skládá z požárně ochranné malty a identifikačního štítku.
 

Scroll to Top