fkservis@fkservis.sk +421 048 4146 235

PROMASTOP®-U EI 45 - EI 90

PROMASTOP®-U EI 45 - EI 90
// Požárně ochranná manžeta pro plastové potrubí

PROMASTOP®-U - požárně ochranná manžeta je vyrobena z nerezového plechu a zpěňujícího pásku. Z manžetového pásu je možné přímo na stavbě jednoduchým způsobem vytvořit manžety pro konkrétní průměry potrubí. Pomocí požárně ochranných manžet PROMASTOP®-U je možno utěsnit prostup plastových trub průměru od 40 do 160 mm. Každá trubní ucpávka musí být označena identifi kačním štítkem.

Scroll to Top